Yardım Merkezi >

WordPress Eklentisiz LightBox Yapımı

Eklenti kullanarak sitenizi neden yavaşlatasınız ?

Temanızın “functions.php” dosyasına şu kodları ekleyerek “img” ve “a” yapısını kontrol edebilirsiniz.

add_filter('the_content', 'fancyboxtagekle');
function fancyboxtagekle($content) {
global $post;
$pattern ="/<a(.*?)href=('|")(.*?).(bmp|gif|jpeg|jpg|png)('|")(.*?)>/i";
$replacement = '<a$1href=$2$3.$4$5 class="fancybox" title="'.$post->post_title.'">';
$content = preg_replace($pattern, $replacement, $content);
return $content;
}

Kategori : "Wordpress"
İlgili aramalar : .


Yorum Bırakın

İsim

Mail (gizli kalacak)

Görüşünüz ;© 2006-2014 Aktif Bilişim İnternet Hizmetleri